Speciális nyelvi zavar

Gyakran tapasztalom, hogy a problémás tanulókat gyakran túl hamar rossz tanulónak könyvelik el, pedig lehet, hogy a dolog hátterében a beszédfejlődést érintő zavarok állnak.

A beszédről - röviden

A beszéd alapvetően két szinten megy végbe. Az alsóbb szintek felelősök például a hangsorok helyes felismeréséért - ez a beszédészlelés. A felsőbb szinteken már az információ-feldolgozás történik, azaz az elhangzott üzenet megértése. Ez a beszédmegértés területe.

Ha valamelyik szint megsérül, akkor az információ feldolgozása csak részleges módon vagy tévesen történik meg.

A fejlődési diszfázia

A fejlődési diszfázia a beszéd valamennyi összetevőjét érinti: sérül a kifejező beszéd (érthetetlenségig torzul a sok hibás hangképzés miatt a beszéd), de az "értő" beszéd is (nem érti a beszédet).

Mely tünetek jelzik, hogy gyermeked esetleg ilyen problémával küzd?

Ennek a zavarnak jellemzője, hogy feltűnően alacsony szintű a gyermek szó- és mondatalkotása. Sokáig szómondatokat, gyermeknyelvi szavakat, szótöredékeket használ beszédében. Nagyon nehezen sajátítja el a nyelvtani szabályokat, nem tud helyesen ragozni.

A nyelvi zavarok gyakran társulnak egyéb funkciózavarokkal. Sérülhet a látási észlelés, a látási lényegkiemelő-képesség, a szem-kéz koordináció, a téri tájékozódás, a sorrendészlelés, a mozgáskoordináció.

A fejlődési diszfáziával küzdő gyermekek értelmi fejlődése nem egyenletes, nem átlagos. Inkább egyenletesen lassú. Nekik nagyon nehéz áttérni a szemléletes gondolkodásról az elvont gondolkodásra, sokáig tárgyi segítséget igényelnek.

Mi okozza ezt a nyelvi zavart?

Ezen a területen még bizony sok a tisztázatlan kérdés. Azonban az utóbbi évek agykutatásai sok új információt nyújtottak a problémák jobb megértéséhez. A tünetek kialakulását az idegrendszeri érés "lassúságának", a központi idegrendszer nem megfelelő szerveződésének tulajdonítják. Ezek olyan minimális eltérések lehetnek, amelyek műszerrel még nem minden esetben mutathatók ki. Inkább a terhesség alatt, a születés közben vagy közvetlenül a születés utáni trauma (pl. oxigénhiányos állapot, elhúzódó "kékfény" kezelés) miatt következtetnek erre.

Ezen kívül a nyelvi zavar létrejöttében sem hagyható figyelmen kívül a környezeti tényezők szerepe. Ingerszegény környezetben a külső ingerek nem serkentik az érés folyamatát.

Milyen esélyei vannak a diszfáziás gyermeknek?

A nyelvi zavar "gyógyulása" nagymértékben függ a terápia megkezdésének időpontjától. Nagyon fontos szerepe van a korai fejlesztésnek, annak, hogy minél előbb (4 éves kora körül vagy még előbb) szakszerű kezelésben részesüljön az ilyen zavarral küzdő gyermek.

De ki is a szakszerű személy?

Ebben az esetben is fontos a team-munka, azaz az orvos, fejlesztő-pedagógus, logopédus és egyéb, a gyermek állapotától függő szakember együttműködése. Ezen túl természetesen az is lényeges, hogy a terápia a gyermek mindennapi környezetébe épüljön bele. Ehhez elengedhetetlenül szükséges a szülők és óvónők együttműködése. A családi környezet kulcsfontosságú, mivel a kommunikációs készség kialakulása döntő részt a családi és óvodai közegben történik. Az otthoni és óvodai fejlesztéshez természetesen a logopédus segítséget nyújt. A terápia megtervezésénél figyelembe kell venni a gyermek egyéni fejlettségi állapotát. A beszéd fejlesztésén túl a többi funkciózavart is orvosolni kell.

Varázsbetű - segítség a funkciózavarok terápiájában

A Varázsbetű hatékony segítője, kiegészítője lehet a diszfázia terápiájának. A hatalmas szó- és képanyagáról már többször írtam, ezért most más oldaláról mutatnám be a programot.

Valamennyi játék tartalmaz egy Beállítások nevű menüpontot. Ennek köszönhetően némely játék 3 éves szintre leegyszerűsíthető (de 15 éves szintre nehezíthető), így már egész korai életkorban alkalmazható.

De nézzünk néhány konkrét példás, amelyek már 3 éves korban játszhatók.

- A téri tájékozódást a "Merre mutat?" játékkal fejleszthetitek. Kezdjétek előbb a fel-le irány gyakorlásával.

- Az emlékezetet a Képmemória nevű játékkal javíthatjátok: a beállításokban állítsd a minimálisra a képek számát és válaszd a Kép-Kép opciót. Ekkor képnek kép lesz a párja, így gyermekedek nem kell szavakat olvasnia.

- A gondolkodást, a rész-egész közötti összefüggést a Mozaik játékkal segíthetitek elő. Itt gyermekednek mozaikkockából kell összeállítani az adott formát. Kezdésként válasszátok ki az "a" betűt - ezt próbáljátok kirakni a darabokból (Fájl - Beállítások). Mégpedig úgy, hogy a mozaik felosztása 2x2-es legyen, így 4 részre osztódik az "a" betű. Ne legyen bejelölve a "Háttérkép" sem és a "Fekete keret a betű körül" négyzet sem - ez a kicsiknek még zavaró lehet.

Kattints ide, és tudj meg többet róla, hogy hogyan segíthetsz gyermekednek!

Jobb iskolai eredmények öt hét alatt!

Fejleszd gyermeked tanulási képességét gyorsan, és már most júniusban látni fogod az eredményeket a bizonyítványban!


Blog

Cikkek és érdekességek a képességfejlesztésről és a gyereknevelésről


Blogajánló

Speciális nyelvi zavar

Gyakran tapasztalom, hogy a problémás tanulókat gyakran túl hamar rossz tanulónak könyvelik el, pedig lehet, hogy a dolog hátterében a beszédfejlődést érintő zavarok állnak. Ma arról olvashatsz, hogy mi áll a beszédfejlődés problémáinak hátterében.

Gyurmázás a szebb írásért

A diszgráfiás gyermekek kézügyességét nagyon jól lehet gyurmázással fejleszteni. Ma egy egyszerű figura elkészítésének módjáról olvashatsz.

Játszani is engedd...

Mit teszel, ha gyermekednek a foci az erős oldala? Beíratod egy balettiskolába? Ha szépen énekel, akkor trombitát veszel neki? És amikor felfedezed, hogy gyermeked remek novellákat ír, akkor számítógép programozót kezdesz nevelni belőle?

A diszlexia érzelmi oldala

A diszlexia nem csupán gyermeked olvasási, írási képességét és általában a tanulás minőségét befolyásolja, hanem hatással van gyermeked lelki egészségére is. Valójában az érzelmi következmények sokkal hosszabb távon hatnak, és jóval nagyobb problémát

Kitüntetett figyelem

A gyermeknevelés egyik legidőigényesebb része a figyelem. Sokszor éppen akkor van gyermekünknek a legnagyobb szüksége a figyelemre, amikor egyáltalán „nem alkalmas”, amikor minden porcikánk tiltakozik ellene, amikor fáradtak vagyunk, vagy ezer más


Eszed tokja.hu
Varázsbetű-Bodzavár együttműködés